Regionaal

Wethouders nieuwe college Sittard-Geleen geïnstalleerd

donderdag 4 augustus 2022

De wethouders van het nieuwe college van Sittard-Geleen zijn woensdagavond 13 juli officieel beëdigd. Het nieuwe college telt vijf wethouders. Leon Geilen (gob), Judith Bühler (CDA), Yvonne Salvino-Meijer (gob), Andries Houtakkers (CDA) en Ivo Tillie (gob) vormen samen met burgemeester Hans Verheijen het college.

 

De coalitiepartijen gob en CDA kiezen er voor nu 5 fte aan wethouders in te vullen, maar zijn van mening dat in principe gewerkt zou moeten worden met 6 fte. Partijen die de uitvoeringsafspraken willen steunen én aan de basisvoorwaarden die in het (in)formatieproces zijn geformuleerd, kunnen voldoen, wordt de mogelijkheid geboden om volwaardig aan te sluiten. Na 100 dagen maken gob en CDA de balans op. Indien zich dan geen partijen hebben gemeld om aansluiting te zoeken bij de coalitie, zal worden bekeken of het nodig is het aantal wethouders uit te breiden. De werkdruk en de mate waarin de wethouders de ruimte hebben om Sittard-Geleen te vertegenwoordigen in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden en netwerken zullen hierin bepalend zijn.

 

Portefeuilleverdeling

 

Burgemeester Hans Verheijen

Openbare Orde en Veiligheid, samenwerking in de (Eu-)regio en externe betrekkingen

 

Leon Geilen

Stedelijke ontwikkeling, Omgevingsbeleid, Mobiliteit en Leefomgeving

 

Judith Bühler

Middelen, Participatie en Bestaanszekerheid

 

Yvonne Salvino-Meijer

Economie, Onderwijs, Communicatie en Dienstverlening

 

Andries Houtakkers

Stadsmarketing, Sport, Cultuur en Evenementen

 

Ivo Tillie

Duurzaamheid, Klimaat, Landschapsontwikkeling, Jongeren en Gezondheid


Afbeelding nieuw college-2022-2026-14-juli-2022
Het nieuwe college van B&W van de Gemeente Sittard-Geleen met v.l.n.r. gemeentesecretaris John Heesen, wethouder Yvonne Salvino-Meijer, wethouder Andries Houtakkers, burgemeester Hans Verheijen, wethouder Leon Geilen, wethouder Judith Bühler en wethouder Ivo Tillie. Foto: Marc Schols 

Terug naar overzicht